• Innowacje

     • Matematyka w komputerowej pigułce
     • Matematyka w komputerowej pigułce

     • 26.01.2023 12:22
     • Głównym założeniem  innowacji Matematyka w komputerowej pigułce jest przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki poprzez użycie nowoczesnych programów i technologii, przy jednoczesnym wykorzystaniu elementów oceniania kształtującego w procesie uczenia się.
      Wprowadzona innowacja  ma na celu również wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno - wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów.
      Istotnym elementem innowacji jest wprowadzenie elementów oceniania kształtującego, uczeń na bieżąco będzie informowany jakie zagadnienia z treści programowej opanował i co jeszcze musi udoskonalić. Efekty nauczania będą monitorowane na bieżąco, poprzez ocenę pracy uczniów na platformach edukacyjnych.
     • więcej
     • Bohaterowie życia codziennego
     • Bohaterowie życia codziennego

     • 24.01.2023 12:15
     • 21 grudnia w szkolnej świetlicy w ramach innowacji pedagogicznej Bohaterowie życia codziennego odwiedzili nas wyjątkowi goście, którzy przez dłuższy czas pozostali zagadką dla dzieci. Świetliczaki wcieliły się w rolę dziennikarzy, a poprzez zadawanie pytań naszym gościom mieli odgadnąć jaki zawód reprezentują.
     • więcej
     • Zabawy matematyką
     • Zabawy matematyką

     • 24.01.2023 12:07
     • W naszej świetlicy co tydzień odbywją się zajęcia z elementami matematyki w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej. W tym tygodniu dzieci kształtowały wyobraźnię geometryczną oraz przestrzenną. Na podstawie wybranego przez siebie wzoru musiały wykonać budowle 3D, dzieki temu powstały makiety; rakiety, domku z ogródkiem czy nawet samolotu. Kolejnym elementem zmagań matematycznych dzieci było kodowanie na ekranie, polegające na odwzorowaniu obrazków według wzoru. Obie formy zajęć cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Młodsze wykonywały prace na ekranie a starsze układały wzory z patyczków konstrukcyjnych. 
     • więcej
     • Spotkanie z Panem Tadeuszem
     • Spotkanie z Panem Tadeuszem

     • 22.11.2022 16:22
     • Innowacja jest realizowana w ramach obowiązkowych zajęć z języka polskiego w klasie VIII a,b,e. Zajęcia innowacyjne są prowadzone  raz w tygodniu na lekcji języka polskiego przez p. Annę Ostromecką i Patrycję Walczak. Będzie to 14 lekcji z cyklu - Spotkanie z Panem Tadeuszem. Inspiracją do opracowania innowacji „Spotkanie z Panem Tadeuszem” jest przede wszystkim wsparcie uczniów w usystematyzowaniu wiedzy na temat omawianej lektury w klasie ósmej, a także utrwalenie wiedzy o niej. Przede wszystkim uczniowie nie będą musieli przeczytać lektury „jednorazowo”, plan omawiania dzieła ustalimy w ten sposób, aby tygodniowo czytali jedną księgę do której otrzymają zestaw pytań - praca samodzielna. W klasie do dyspozycji będą mieli również graficzne karty podsumowujące, dzięki którym utrwalą zebrane wiadomości.
     • więcej
     • Smaki naszych lektur
     • Smaki naszych lektur

     • 22.11.2022 15:22
     • „Smaki naszych lektur” to innowacja pedagogiczna prowadzona na lekcjach języka polskiego w kl. 4d przez p. Malwinę Rosę - Pawlik. Uczniowie będą pogłębiać wiedzę o literaturze i języku polskim w sposób praktyczny i niecodzienny, poprzez działanie i doświadczanie – zamienią się w małych kucharzy. Innowacja pozwoli zdobywać umiejętności przygotowywania różnych potraw w sposób zdrowy, bezpieczny i higieniczny. Przybliży uczniom tematykę zdrowego trybu życia w praktyce, podczas przygotowywania posiłków i w trakcie prowadzonych w czasie zajęć rozmów. Dzieci są pełne zapału i interesują się wszystkim tym, czego mogą dotknąć, spróbować, zbadać i doświadczyć za pomocą zmysłów. I taką okazję da im innowacja „Smaki naszych lektur” . 
      Malwina Rosa-Pawlik
     • więcej
     • Otwórz serce i umysł, wyraź siebie
     • Otwórz serce i umysł, wyraź siebie

     • 22.11.2022 14:59
     • „Otwórz serce i umysł, wyraź siebie”
      - działania arteterapeutyczne wspomagające procesy rozwojowe, edukacyjne i wychowawcze dzieci i nastolatków w szkole podstawowej
      Cel ogólny: Rozpoznanie potrzeb emocjonalnych, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, rozwój emocjonalno- społeczny, odreagowanie napięć, niepowodzeń i frustracji, wzrost poczucia własnej wartości, budowanie przyjaznego klimatu w zespole.
      Program przeznaczony jest do realizacji w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII.  Zaproponowane ćwiczenia i tematy wzbogacają i urozmaicają warsztat pracy, rozwijają kompetencje społeczne i aktywność twórczą. Innowacja jest prowadzona przez p. Anetę Chęcińską - nauczycielkę plastyki.
     • więcej
     • Lektury na ekranie - innowacja
     • Lektury na ekranie - innowacja

     • 22.11.2022 14:54
     • Innowacja “Lektury na ekranie” realizowana w klasie 6a w roku szkolnym 2022/2023 przez nauczyciela języka polskiego - p. Patrycję Walczak. Film to rodzaj sztuki, z którą uczniowie mają styczność niemal od urodzenia. Codziennie oglądają filmy i seriale. Podejmują własne próby kręcenia filmów przy pomocy telefonów komórkowych.
      Należy wykorzystać potencjał nowych technologii i spróbować pozwolić uczniom na nowoczesne rozumienie lektur szkolnych. Uczniowie klasy 6a po omówieniu każdej lektury, przewidzianej programem dla klasy szóstej, w niewielkich grupach nakręcą adaptację wybranej sceny/wydarzenia z lektury. Forma filmu nie będzie narzucona przez nauczyciela: film, animacja, teatr kukiełkowy – wyobraźnia uczniów jest nieograniczona.
     • więcej
     • Ortografia wokół nas - innowacja
     • Ortografia wokół nas - innowacja

     • 22.11.2022 14:54
     • Innowacja “Ortografia wokół nas” jest realizowana w klasie 5c w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 przez nauczyciela języka polskiego - p. Patrycję Walczak, z możliwością przedłużenia. Głównym celem innowacji jest wprowadzenie ucznia na odpowiedni poziom świadomości i wrażliwości ortograficznej, wypracowanie poprawnego nawyku pisania pod względem ortograficznym, a także poprawnego czytania ze zrozumieniem.
      Dzieci popełniają wiele błędów, mają problemy z łączeniem teorii z praktyką. Podczas pisemnych wypowiedzi zapominają o zasadach pisowni. Zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian. Postanowiłam stworzyć i realizować wśród wychowanków niekonwencjonalne zajęcia ortograficzne polegające na wycinaniu z dostępnych im gazet, ulotek słów z trudnościami ortograficznymi oraz wklejanie ich do zeszytu przedmiotowego wraz z objaśnieniem reguły ortograficznej.
     • więcej
     • Wspólnie się bawimy i zdrowe potrawy tworzymy
     • Wspólnie się bawimy i zdrowe potrawy tworzymy

     • 22.11.2022 14:46
     • W klasie II d w roku szkolnym 2022/2023 realizowana jest innowacja „Wspólnie się bawimy i zdrowe potrawy tworzymy” we współpracy z uczniami klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinku. Innowacja jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju kontaktów społecznych i integracji uczniów oraz kształtowanie nawyków dotyczących zdrowego odżywiania. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 na co dzień uczą się i przebywają wśród rówieśników i uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w szkole, gdzie nauczyciele i specjaliści wiedzą jak z nimi rozmawiać i postępować oraz gdzie są akceptowani i czują się bezpiecznie.  Powinni również zostać przygotowani do życia w społeczeństwie, znajdowania się w różnych sytuacjach, oraz do kontaktu z rówieśnikami, którzy nie zawsze ich zrozumieją. Warto wprowadzać uczniów do „dużego świata” małymi krokami zaczynając od najmłodszych lat i od przyjaznego środowiska. Takim założeniem jest wspólna realizacja innowacji „Wspólnie się bawimy i zdrowe potrawy tworzymy”. 
     • więcej
     • All around the world – z językiem angielskim w świat
     • All around the world – z językiem angielskim w świat

     • 22.11.2022 13:23
     • W roku szkolnym 2022/2023 p. Agnieszka Borek na lekcjach jezyka angielskiego w klasie 4a będzie realizowała innowację pedagogiczną "All around the world - z językiem angielskim w świat''. Nauczanie języka angielskiego jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego dziecka. Oprócz struktur gramatycznych i leksykalnych istotną rolę odgrywają wiadomości związane ze zwyczajami i obyczajami w innych krajach. 
     • więcej