• Koła zainteresowań

     • Sprawozdanie z zajęć koła robotyki
     • Sprawozdanie z zajęć koła robotyki

     • 16.02.2024 14:53
     • Zajęcia z „Koła robotyki”  to dodatkowa opcja rozwijania umiejętności i pogłębiania wiedzy informatycznej dla uczniów. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo, przez cały semestr. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klasy 4 i 6. Opiekunem koła jest pani Małgorzata Bogorodż-Pióro.
      Celem zajęć było zainteresowanie uczniów tematyką  programowania i robotyki. 
      W czasie zajęć uczniowie mieli szansę na rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności, myślenia logicznego, strategii w działaniu, a także wyobraźni, pamięci  czy orientacji przestrzennej. Utrwalane były także umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych. W ramach realizacji zajęć podejmowane były różne działania.
      Obszary tematyczne dotyczyły:
      -instalowania i obsługi aplikacji potrzebnych do pracy
      z robotami

      -programowanie robotów - SkriBotów  
      -składanie i budowania robotów z wykorzystaniem zestawu Lego Mindstorms.
      - tworzenie projektów w programie Tinkercad
      i drukowanie na drukarce 3D

      - programowanie w języku Python w grze CodeCombat
      - nauka logicznego myślenia i planowania w grze edukacyjnej – MainCraft Education
      - programowanie w aplikacji Octostudio w systemie Android
      - tworzenie komiksów multimedialnych w programie Pixton
      -tworzenie projektów z użyciem długopisów 3D

       
      W galerii poniżej fotorelacja pokazująca pracę uczniów w czasie zajęć.

       

     • więcej
     • Robotyka dla klas 2 i 3
     • Robotyka dla klas 2 i 3

     • 04.05.2023 14:41
     • W ramach projektu Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne realizowane były zajęcia z programowania dla klas 2 i 3.  Celem zajęć było programowanie i kodowanie robotów. Uczestnicy zajęć programowali Ozoboty na różne sposoby - od rysowania kolorowych linii na kartce papieru po których poruszać się będzie robot, przez układanie kolorowych bloczków programu w prostym graficznym interfejsie programistycznym. Uczniowie w kreatywny sposób rozwijali swoje umiejętności, a jednocześnie świetnie się bawili. 

     • więcej
     • Chemia z językiem angielskim
     • Chemia z językiem angielskim

     • 04.05.2023 14:43
     • W ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczą w zajęciach kreatywnych z chemii połączonych z językiem angielskim.
      Chemia na zajęciach nie jest żmudną teorią. Uczniowie wykonują doświadczenia chemiczne i obserwują zachodzące reakcje oraz ich efekty.
      Poznają podstawowe zwroty związane z chemią przydatne w laboratorium, a także w życiu codziennym.
     • więcej
     • Geografia z językiem angielskim
     • Geografia z językiem angielskim

     • 04.05.2023 14:46
     • Geografia z językiem angielskim to zajęcia z Projektu Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne. Uczestnicy spędzając razem 2 godziny w tygodniu mogli wziąć udział w ciekawej podróży po świecie, podczas której doświadczali różnorodnych przygód. Zajęcia prowadziły: p. Barbara Dawlewicz - geografia i p. Małgorzata Świątek - j. angielski

     • więcej
     • Biologia z językiem angielskim
     • Biologia z językiem angielskim

     • 04.05.2023 14:47
     • W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole uczniowie klas 7 mieli możliwość uczęszczania na zajęcia koła biologicznego z językiem angielskim. Zajęcia te były realizowane w ramach projektu Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne przez 2 godziny w tygodniu.

      Program tego koła obejmował wybrane zagadnienia z botaniki, zoologii, zdrowego tryby życia oraz fizjologii i odbywał się poprzez różne formy aktywności uczniów (doświadczenia, tworzenie modeli i plakatów, zajęcia w terenie, gry dydaktyczne). Dodatkowym atutem tych zajęć było poznawanie słownictwa dotyczącego omawianych zagadnień w języku angielskim.
     • więcej
     • Robotyka dla klas 7-8
     • Robotyka dla klas 7-8

     • 04.05.2023 14:48
     • W ramach projektu „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Pedagogiczno - Psychologiczne” w klasach starszych odbywały się zajęcia rozwijające uzdolnienia z robotyki. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny lekcyjne. Zajęcia z robotyki miały wdrożyć uczniów w projektowanie, tworzenie i testowanie oprogramowania sterującego  robotem lub innym obiektem
      na ekranie lub w rzeczywistości.
     • więcej
     • Robotyka dla klas 4-5
     • Robotyka dla klas 4-5

     • 04.05.2023 14:57
     • W ramach projektu Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne realizowane były zajęcia koła informatycznego dla klas 4 i 5. Celem zajęć był rozwój ucznia, kształtowanie jego umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten miał także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Więcej zdjęć w Albumie fotograficznym...
     • więcej