Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pauza ćwierćruchowa - program zajęć muzyczno - ruchowych

Schowek01Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.  Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu.

Czytaj więcej...

Supermatematyk w 1c i 1d

kartyCelem głównym programu jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, służące świadomemu uczeniu się. Uczniowie dzięki niemu utrwalą rozumienia trudnych, abstrakcyjnych pojęć matematycznych oraz opanują umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 20 w oparciu o gry karciane i domino. Program pobudzi uczniów do wysiłku i pokonywania trudności oraz będzie kształtował właściwą komunikację i współpracę w zespole.

Czytaj więcej...

Matematyka w komputerowej pigułce

matematycznezoo logoGłównym założeniem  programu „Matematyka w komputerowej pigułce’’ jest przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki poprzez użycie nowoczesnych programów i technologii, przy jednoczesnym wykorzystaniu elementów oceniania kształtującego w procesie uczenia się. Wprowadzony program ma na celu również wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów. 

Czytaj więcej...

Umieć myśleć logicznie = umieć matematykę

matProgram edukacyjny „Umieć myśleć logicznie = umieć matematykę”. Głównym celem programu jest pobudzanie uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu, popularyzacja  wszelkich łamigłówek i zadań logicznych. By zachęcić młodych ludzi do wysiłku umysłowego w realizacji programu wykorzystane będą  łamigłówki i zagadki logiczne, tangramy, zadania zapałczane, sudoku, interaktywne zadania logiczne.

Czytaj więcej...

Twórczo myślę

myslProgram edukacyjny „Twórczo myślę" - (rozwiązywanie zadań tekstowych metodą "kruszenia"). Głównym celem programu jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych poprzez zastosowanie metody "kruszenia". Metoda ta polega ona na modyfikowaniu zadania, tzn. zwiększaniu lub zmniejszaniu liczby danych i ich wartości, zastępowaniu danych innymi, rezygnacji z niektórych danych, a także przekształcaniu zadania, jego odwracaniu, wprowadzaniu nowych związków i zależności.

Czytaj więcej...

Myślę matematycznie = myślę logicznie

matematykaKażdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów, zwłaszcza wyróżniających się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami, do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich uzdolnień. W II sem. roku szkolnego 2017/18 od lutego do końca maja 1 godzinę tygodniowo odbywają się zajęcia dodatkowe zaproponowane uczniom klas III.

Czytaj więcej...

I love music ! – język angielski w piosenkach

nutaW roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie w klasie 7a grupa dziewcząt program edukacyjny: ,,I love music ! – język angielski w piosenkach’’ opracowany przez p. Agnieszkę Borek. Celem niniejszego programu jest przedstawienie popularnych piosenek w języku angielskim wraz z tekstem oraz sposobem tłumaczenia. Uczennice poznają piosenki o różnym stopniu trudności. Poćwiczą i utrwalą  popularne  zwroty z codziennego życia. Poznają postacie piosenkarzy i piosenkarek wykonujących dane utwory. Tym samym poszerzą swoje słownictwo oraz utrwalą  wiedzę o kulturze masowej. Program będzie realizowany od października 2017 do maja 2018 roku.

‘’Let’s learn English! – gramatyka języka angielskiego w życiu codziennym’’

angW roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie w klasach 6b i 6 c program edukacyjny ’’Let’s learn English! – gramatyka języka angielskiego w życiu codziennym’’ opracowany przez p. Agnieszkę Borek oraz p. Magdalenę Borek. Celem niniejszego programu jest utrwalenie poznanych struktur gramatycznych, zwiększenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim oraz poprawienie biegłości językowych dzieci. Uczniowie będą trenować skupienie uwagi oraz usprawnią swój warsztat fonetyczny i gramatyczny. Tym samym poszerzą swoje słownictwo oraz utrwalą  struktury gramatyczne. Program będzie realizowany od października 2017 do maja 2018 roku.

‘’Let’s start the celebration! - odkrywamy najważniejsze święta i zwyczaje w Wielkiej Brytanii’’

swietaW roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie w klasie 4a grupa dziewcząt program edukacyjny: ‘’Let’s start the celebration! - odkrywamy najważniejsze święta i zwyczaje w Wielkiej Brytanii’’ opracowany przez p. Agnieszkę Borek. Program ten prezentuje dzieciom nowe, nieznane im dotąd święta i uroczystości w brytyjskim kalendarzu. Program skupia się na świętach i zwyczajach obchodzonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Program opiera się głównie na grach i zabawach tematycznych poszerzających i utrwalających poznane słownictwo tematyczne. 

Czytaj więcej...

Zabawy matematyczne trzeciaków

mat2Realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w klasie 3f. Opracowanie i realizacja :Krystyna Guzdaj

 

Czytaj więcej...

Bohaterowie legend w historycznych miejscach Szczecinka

leg szczecineckieProgram realizowany w klasie 3f, 3c, 3e przez nauczycielki Krystynę Guzdaj, Barbarę Dobiańską, Renatę Balcer-Klein w Szkole Podstawowej nr 7 im .Noblistów Polskich w Szczecinku

  

Czytaj więcej...

Lektura w lapbooku

Schowek01„Laktura w lapbooku” , to program edukacji polonistycznej realizowany w klasie 3c, autorstwa p.Barbary Dobiańskiej. Lapbook jest czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa. Dzieci tworząc swój lapbook, będą miały okazję wykazać się zdolnościami estetycznymi i artystycznymi, będą mogły wykorzystać swój talent plastyczny do zilustrowania informacji, które umieszczą w teczce.

Czytaj więcej...

W labiryncie wartości

uczniowieW roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie program W labiryncie wartości opracowany przez wychowawcę klasy VII a p.Annę Latkowską oraz pedagog p.Ewę Ludwisiak-KołaczOpracowany program ma służyć kształtowaniu postawy empatycznej, opartej na tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Chodzi o wykształcenie takich typów zachowań, które potrafią uszanować odmienność innych ludzi. Zdolność emocjonalnego wczuwania się w odczucia innych osób jest ważnym warunkiem dobrych relacji dziecka z otoczeniem. Umiejętność dostrzegania potrzeb innych ludzi, zdolność podejmowania czyjejś perspektywy, czyjegoś punktu widzenia, sposobu myślenia czy odczuwania pomaga lepiej przystosować się do życia w grupie rówieśniczej i do prawidłowych kontaktów z dorosłymi.

Czytaj więcej...

Zabawy z tabliczką mnożenia 2017

tableW roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie program edukacyjny  „Zabawy z tabliczką mnożenia” opracowany przez Annę Latkowską. Podstawowym założeniem programu jest pomoc uczniom rozpoczynającym drugi etap edukacyjny w opanowaniu i utrwaleniu tabliczki mnożenia. Program opiera się przede wszystkim na grach i zabawach edukacyjnych. Tabliczka mnożenia sprawia kłopoty nawet najlepszym uczniom, a nauka przez zabawę wzbudza motywację, jest przyjemnym sposobem na zapamiętanie i utrwalenie umiejętności mnożenia.

Czytaj więcej...

Jedno zadanie - wiele możliwości

matW  roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie program edukacyjny „Jedno zadanie – wiele możliwości" opracowany przez p.Annę Latkowską i p.Monikę BierłęPodstawowym założeniem programu jest kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych o różnym stopniu trudności. Zadania tekstowe pełnią ważną rolę w nauczaniu matematyki: wiążą matematykę z życiem codziennym i przygotowują do rozwiązywania różnych problemów praktycznych. Rozwiązywanie zadań tekstowych przyczynia się do rozbudzania aktywności i samodzielności oraz kształcenia logicznego myślenia. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczeń stosuje poznaną wiedzę w praktyce, uczy się wytrwałości, rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie.

Czytaj więcej...

Obraz jako impuls w doskonaleniu umiejętności mówienia w języku angielskim

ang2Jedną z najważniejszych kompetencji językowych jest umiejętność mówienia, która na pewnym etapie edukacyjnym jest nieodzownym elementem świadczącym o znajomości języka obcego. Ucząc się jakiegokolwiek języka obcego, człowiek nabywa początkowo dwie kompetencje receptywne, czyli kompetencję rozumienia ze słuchu oraz kompetencję rozumienia tekstu czytanego. Następnie, kiedy człowiek jest już gotowy do tworzenia własnych wypowiedzi językowych, korzysta z kompetencji produktywnych: mówienie i pisanie w języku obcym.

Czytaj więcej...

Copyright © 2022 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Programy w SP 7.
Powered by Joomla 1.7 Templates

Notice: Use of undefined constant JSON_UNESCAPED_SLASHES - assumed 'JSON_UNESCAPED_SLASHES' in /home/siodemka/ftp/Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package2/plugins/content/sigplus/core/engines.php on line 65