Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zapożyczenia z języka francuskiego w języku angielskim, czyli jaki wpływ miał język francuski na język angielski - ewaluacja

cloudInnowacja realizowana była na zajęciach języka angielskiego raz w miesiącu od października do stycznia 2019/2020. Innowacja, która została wdrożona w klasie VId, wpłynęła pozytywnie na zainteresowania uczniów językiem angielskim oraz językiem francuskim. Pobudziła chęć poznawania świata, otwartości na inne kultury, języki. Uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ miał język francuski na język angielski oraz skąd wzięły się niektóre słowa angielskie. Poznali pokrótce historię powstania języka angielskiego.

Czytaj więcej...

Zagrajcie to pięknie - ewaluacja

300px MusasW roku szkolnym 2018/2019 realizowałam w kl. VIc innowację pedagogiczną „Wśród muz” polegającą na poszerzeniu programu edukacyjnego o różnorodne formy wypowiedzi inspirowane i stymulowane różnorodnymi sytuacjami. Pracę zaplanowałam w sposób, pozwalający wykorzystać naturalną każdemu dziecku aktywność twórczą. Swoją innowację realizowałam w oparciu o program „Między nami!”, gdyż stwarza on szerokie możliwości w zakresie kształcenia literackiego.

Czytaj więcej...

Polubić ortografię - ewaluacja

pioroW roku szkolnym 2018/2019 realizowałam w klasie Vf innowację pedagogiczną „Polubić ortografię”, której celem było doskonalenie umiejętności pisania poprawnego pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Zaprojektowałam działania dydaktyczne w formie, która pozwoli na kontynuację podjętych działań w klasie programowo wyższej. Ważnym elementem realizacji określonych zamierzeń była indywidualna praca uczniów oraz praca pod kierunkiem nauczyciela. W październiku przeprowadziłam sprawdzian badający znajomość zasad ortograficznych. Następnie uczniowie poznawali, a także utrwalali znajomość zasad ortograficznych. W kolejnym miesiącu poszerzyliśmy zbiór zasad o interpunkcję, uczniowie utrwalali znajomość poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

Czytaj więcej...

Biegam, skaczę, rzucam, łapię... - ewaluacja innowacji

pilkaInnowacja pedagogiczna „Biegam, skaczę, rzucam, łapię, czyli nasze spotkania z trenerem” była prowadzona przez p.Danutę Kozłowską i p.Michała Ponichterę dla uczniów kl. 2a w roku szkolnym 2018/2019. Raz w tygodniu prowadzone były zajęcia sportowe pod kierunkiem trenera sportowego i nauczyciela wychowawcy. W trakcie tych godzin dzieci uczestniczyły w zajęciach ruchowo – sportowych z: gier i zabaw rzutnych, skocznych, gimnastyki, dyscyplin lekkoatletycznych, mini piłki nożnej, siatkowej, koszykówki. Zajęcia miały na celu udział w aktywności ruchowej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

Czytaj więcej...

Kodowanie na dywanie - ewaluacja

kodW roku szkolnym 2017/2018 przez okres czterech miesięcy (II, III, IV, V) w klasie Ia oraz Ib realizowany był program edukacyjny „KODOWANIE NA DYWANIE, czyli programowanie bez komputera”. Zajęcia z uczniami prowadziły wychowawczynie tych klas: p.Danuta Kozłowska i p.Alicja Russ-Szyszka. Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z zasadami kodowania w oparciu o czynności dnia codziennego. Program podlegał systematycznej ewaluacji.  Stopień osiągnięcia założonych celów został ustalony na podstawie obserwacji zaangażowania dzieci podczas zajęć, rozmów z dziećmi, ankiety dla uczniów i rodziców, analizy wytworów prac uczniów, wyłonienia laureatów konkursu kodowania.

Czytaj więcej...

Już jestem uczniem - ewaluacja

zeroe2We wszystkich klasach I od 1 września 2017r. był realizowany program adaptacyjny „Już jestem uczniem”. Celem ogólnym programu było włączenie uczniów klas I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły. Dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli. Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi uczniami, pokazywania się, prezentowania się...

Czytaj więcej...

Zabawy z tabliczką mnożenia - ewaluacja

tableW roku szkolnym 2017/2018 od października do końca grudnia realizowałam w klasach IV a, IV c coraz IVf program edukacyjny "Zabawy z tabliczką mnożenia". Celem programu była pomoc w opanowaniu i utrwaleniu tabliczki mnożenia w oparciu o gry i zabawy. W realizacji programu wykorzystałam karty matematyczne „Tabliczka mnożenia” pana Andrzeja Grabowskiego, różnego rodzaju łamigłówki matematyczne, gry i zabawy ruchowe m.in. zabawy z  piłką,  gry i zabawy interaktywne.

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2017/2018

Ewaluacje programów realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Jak się uczyć, by umieć - ewaluacja

uczenW roku szkolnym 2016/2017 od października 2016 do końca maja 2017 realizowałam w klasie VI a program „Jak się uczyć, by umieć”. Zajęcia odbywały się na  godzinach  wychowawczych. Głównym celem programu było przede wszystkim  wyposażenie uczniów w wiedzę pozwalającą  na efektywne planowanie i realizację procesu uczenia się. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności dotyczące organizowania warsztatu pracy, sztuki sporządzania notatek, zasad skutecznego uczenia się i zapamiętywania, szybkiego czytania, czytania ze zrozumieniem.

Czytaj więcej...

Młodość bez uzależnień - ewaluacja

stopW roku szkolnym 2016/2017 od marca do końca maja 2017 roku realizowałam na godzinach wychowawczych w klasie VI a program profilaktyczny "Młodość bez uzależnień ". Zadaniem programu było dostarczenie uczniom informacji o substancjach zmieniających świadomość, uświadomienie im odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia oraz kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem środków uzależniających.

Czytaj więcej...

Młody ekonomista - ewaluacja

ekonomW roku szkolnym 2016/2017 od października 2016 do końca stycznia 2017 roku realizowałam w klasie VI a program edukacyjny „Młody ekonomista”. Głównym celem programu było dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, przedsiębiorczości oraz podnoszenie ich  świadomości finansowej, poznawanie i wykonywanie czynności z zakresu gospodarowania, oszczędzania, finansów. W ramach programu uczniowie rozwiązywali zadania, które pokazywały, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności matematyczne w praktyce.

Czytaj więcej...

Z ekologią na Ty - ewaluacja

3W kwietniu 2017 r. uczniowie kl. 3a  wraz z wychowawczynią p.Danutą Kozłowską pracowali metodą projektu „Z ekologią na Ty”. Uczniowie sami zdobywali informacje, opracowywali je, a potem przygotowali prezentację: inscenizację, recytację,  wystawę, pokaz,  prezentację komputerową. Metoda projektu sprzyjała integracji zespołu klasowego, uczyła zachowań społecznych, uczyła stosowania zdobytej wiedzy w praktyce czyli łączeniu teorii z praktyką, wdrażała do poszukiwania i selekcjonowania informacji, dała możliwość korzystania z nowoczesnych źródeł wiedzy, uczyła samodzielności, planowania i organizacji pracy, przynosiła zadowolenie z sukcesu osiągniętego na drodze samodzielnego wysiłku.

Czytaj więcej...

Gazetka szkolna 3a - ewaluacja

1„Gazetka szkolna klasy 3 a” to projekt realizowany podczas całego roku szkolnego 2016/2017 przez uczniów i rodziców kl. 3a pod opieką wychowawczyni p.Danuty Kozłowskiej. Uczniowie sami zdobywali informacje do gazetki, redagowali je, a potem przekazywali zespołowi redakcyjnemu. Zespół redakcyjny stanowił samorząd klasowy: Hania Sadowska, Tomek Kapica i Hubert Jażdżewski. Redaktorem naczelnym była pani Małgorzata Sadowska (mama Hani). Pomoc w przygotowywaniu różnorodnych materiałów wykazywali również pozostali rodzice uczniów kl. 3 a.

 

Czytaj więcej...

Bank z klasą 2017 - ewaluacja

bankProgram „Bank z klasą” realizowany w roku szkolnym 2016/2017 w klasie III a oraz III c powstał we współpracy z Credit Agricole Bank Polska. Zajęcia realizowane były w szkole oraz poza szkołą przez przeszkolonych pracowników banku. W klasie III a oraz III c zajęcia prowadziła pani Monika Czaja wraz z wychowawczyniami klas: p. Danutą Kozłowską, p. Moniką Granicą, p. Mileną Skąpską. Uczniowie otrzymali niezbędne materiały: segregatory, karty pracy, słowniczki z definicjami pojęć itp....

Czytaj więcej...

Ewaluacja programu adaptacyjnego dla klas pierwszych

zeroe2Program adaptacyjny wdrażany był w klasach pierwszych od września 2016r. do końca listopada 2016r. Analiza wyników ewaluacji wskazuje ,że dzieci dobrze czują się w szkole i chętnie do niej uczęszczają. Mają poczucie bezpieczeństwa, a w razie potrzeby wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. Rodzice są również świadomi form pomocy i wsparcia oferowanego przez naszą placówkę. Chętnie współpracują z wychowawcą i czynnie uczestniczą w życiu klasowym"

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2016/2017

Ewaluacje programów realizowanych w roku szkolnym 2016/2017

Copyright © 2022 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Programy w SP 7.
Powered by Joomla 1.7 Templates

Notice: Use of undefined constant JSON_UNESCAPED_SLASHES - assumed 'JSON_UNESCAPED_SLASHES' in /home/siodemka/ftp/Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package2/plugins/content/sigplus/core/engines.php on line 65