Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Język angielski 6e - lekcja 2

Temat: Past Simple-ćwiczenia

1.Wpisz czasowniki nieregularne w odpowiedniej formie. Patrz tabelka w podręczniku na przedostatniej stronie.

1.I……………..home very late yesterday.(come)

2.Robert……………his finger last month.(break)

3.We………………..all the books to school.(bring)

4.My parents ……………..a New table last year.(buy)

5.My mother………………a doctor when she……..twenty-four years old.(become/be)

6.Peter………….his homework in the afternoon.(do)

7.The soldiers………..very bravely.(fight)

8.The children……………….to do their homework.(forget)

9.William…………..up At ten o’clock on Sudany.(get)

10.My brother…………me a beautiful present for my birthday.(buy)

11.You ………to zoo yesterday. (go)

12.They ………..a great time in Spain. (have)

13.She ………this song on the radio.(hear)

14.Jackie………..her book at home.(leave)

15.The Browns ………..their neighbours in France. (meet)

16.Andrew…………….his bag on the table and it…………….down.(put/fall)

17.Karen……………….this book six Times.(read)

18.Brenda …………………….this film twice.(see)

19.The Jones……………………their car last week.(sell)

20.I…………………..you the Christmas card two weeks ago.(send)

21.Phil ……………his things and…………….home.(take/go)

22.Hi,Sue.I …………about you yesterday.(think)

23.Betty…………….a letter to her boyfriend.(write)

24.Ron…………some money in his pocket.(find)

25.Jude………….up at seven yesterday.(wake)

26.Last year Henry ………….the competition for the second time.(win)

27.Last Saturday I…………….my jeans and a T-shirt.(wear)

28.Peter…………..very fast, when he was eighteen years old.(run)

3.Z podanych poniżej wyrazów ułóż zdania pytające

        1.swim,Did,she,sea,the,in?

……………………………………………………….

2.think,London,about,when,Did,you,in,you,me,were?

……………………………………………………….

3.did,run,Where,fast,so,Jane?

……………………………………………………….

4.get,Where,you,did,books,these,from?

……………………………………………………….

5.Did,you,sleep,in,your,bed,yesterday?

……………………………………………………….

Copyright © 2020 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Język angielski 6e - lekcja 2.
Powered by Joomla 1.7 Templates